مناقصه واگذاری خدمات عمومی ، پشتیبانی و عملیاتی منطقه بوشهر
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری خدمات عمومی ، پشتیبانی و عملیاتی منطقه بوشهر و نواحی تابعه

کد آریاتندر : ۹۸۱۱۲۳۹۶۹۶۶۵۰
انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۲۳
برگزاری : استان بوشهر
 
شرح آگهی : مناقصه مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری خدمات عمومی ، پشتیبانی و عملیاتی منطقه بوشهر و نواحی تابعه
--array(9) { [0]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [1]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [2]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [3]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [4]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [5]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [6]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [7]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [8]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" }
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۸/۱۲/۰۶
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۸/۱۲/۰۷
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه واگذاری خدمات عمومی ، پشتیبانی و عملیاتی منطقه بوشهر مناقصه واگذاری خدمات عمومی ، پشتیبانی و عملیاتی منطقه بوشهر
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن