مناقصه تكميل محوطه سازي قسمتي از شهرك صنعتي سميرم
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه مناقصه عمومی یک مرحله ای تكميل محوطه سازي قسمتي از شهرك صنعتي سميرم

کد آریاتندر : ۹۸۱۱۲۳۹۶۹۶۴۷۱
انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۲۳
برگزاری : استان اصفهان
 
شرح آگهی : مناقصه مناقصه عمومی یک مرحله ای تكميل محوطه سازي قسمتي از شهرك صنعتي سميرم با برآورد ۶
--array(9) { [0]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [1]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [2]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [3]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [4]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [5]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [6]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [7]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [8]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" }
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۸/۱۱/۲۹
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۸/۱۲/۱۱
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۸/۱۲/۱۲
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه تكميل محوطه سازي قسمتي از شهرك صنعتي سميرم  مناقصه تكميل محوطه سازي قسمتي از شهرك صنعتي سميرم
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن