مناقصه خدمات خودروهای استیجاری در سطح استان آذربایجان غربی
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه فراخوان ارزيابي کيفي خدمات تامین خودروهای استیجاری

کد آریاتندر : ۹۸۱۱۲۳۹۶۹۴۶۴۴
انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۲۳
برگزاری : استان آذربایجان غربی
 
شرح آگهی : مناقصه فراخوان ارزيابي کيفي خدمات تامین خودروهای استیجاری
--array(9) { [0]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [1]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [2]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [3]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [4]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [5]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [6]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [7]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [8]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" }
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۸/۱۲/۰۷
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۸/۱۲/۲۱
تاریخ بازگشایی پاکات :
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه خدمات خودروهای استیجاری در سطح استان آذربایجان غربی مناقصه خدمات خودروهای استیجاری در سطح استان آذربایجان غربی
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن