ستادایران
سه شنبه 23 آبان 1396
Tuesday 14 November 2017

اشتراک اطلاع رسانی سامانه ستاد ایران

طبق ماده 1-الف آئین نامه فعالیت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (( انجام معاملات دستگاه های اجرایی ( مناقصه و مزایده ) در بستر وب که در آن کلیه مراحل مناقصه ( درخواست خرید تا پرداخت وجه ) و مزایده ( ثبت تا دریافت وجه ) می بایست در سامانه یاد شده انجام شود که به اختصار ( ستاد ) نامیده می شود . )) لذا از آنجائیکه ستاد بستر فراهم شده در ( وب ) برای انجام معاملات دولتی می باشد ، سامانه آریاتِندر در جهت توسعه امن معاملات دولتی و آگاهی فراگیر بخش خصوصی، اشتراک ویژه ای را جهت اطلاع رسانی فراخوان های انتشار یافته در سامانه ستادایران شامل آگهی های مناقصه، مزایده و خرید های جزئی و متوسط ایجاد نموده است.
آریاتِندر تمامی فراخوان های انتشار یافته در سامانه ستادایران را با تفکیک گروه های فعالیتی - تخصصی و استان محل برگزاری آگهی ها اطلاع رسانی می نماید.
استفاده از خدمات فوق به صورت یک ساله و از طریق استفاده از سایت اینترنتی setadiran.AriaTender.com و ارسال ایمیل روزانه می باشد.

سرویس سایت و ایمیل
اشتراک اطلاع رسانی ستادایران
سرویس سایت و ایمیل
  • جهت انتخاب اشتراک ، به روی یکی از لینک های عضویت بالا کلیک کنید .

تلفن : ( 42057 ) – 021        تلگرام :3233961 – 0920        دورنگار : 88102535 – 021        ایمیل :sales@ariatender.com