استعلام 50کیلو سردست 250کیلو ران منجمد
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی استعلام ۵۰کیلو سردست ۲۵۰کیلو ران منجمد تسویه ۱۵روز کاری بعد تحویل به انبار مرکز

کد آریاتندر : ۹۸۱۱۲۴۱۱۹۸۰۹۲۶۸۴۰۰۰۰۰۵
انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۲۴
برگزاری : استان آذربایجان شرقی
 
شرح آگهی : استعلام ۵۰کیلو سردست ۲۵۰کیلو ران منجمد تسویه ۱۵روز کاری بعد تحویل به انبار مرکز
--array(9) { [0]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [1]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [2]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [3]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [4]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [5]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [6]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [7]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [8]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" }
تاریخ دریافت اسناد : ۰۰۰۰-۰۰-۰۰
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۸-۱۱-۲۶
تاریخ بازگشایی پاکات : ۰۰۰۰-۰۰-۰۰
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
استعلام 50کیلو سردست    250کیلو ران  منجمد استعلام 50کیلو سردست    250کیلو ران  منجمد
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن