استعلام خرید KVM-SW جهت سیستم تجمیع سوپروایزری SC2
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی استعلام خرید KVM-SW جهت سیستم تجمیع سوپروایزری SC۲

کد آریاتندر : ۹۸۱۱۲۴۱۲۹۸۰۰۱۰۲۲۰۰۰۶۲۷
انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۲۴
برگزاری : استان آذربایجان شرقی
 
شرح آگهی : استعلام خرید KVM-SW جهت سیستم تجمیع سوپروایزری SC۲
--array(9) { [0]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [1]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [2]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [3]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [4]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [5]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [6]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [7]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [8]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" }
تاریخ دریافت اسناد : ۰۰۰۰-۰۰-۰۰
تاریخ ارسال مدارک : ۰۰۰۰-۰۰-۰۰
تاریخ بازگشایی پاکات : ۰۰۰۰-۰۰-۰۰
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
استعلام خرید KVM-SW جهت سیستم تجمیع سوپروایزری SC2   استعلام خرید KVM-SW جهت سیستم تجمیع سوپروایزری SC2
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن