مزایده مزایده اموال اسقاطی(آهن .درب وپنجره.سرب...)بیمارستان امام خمینی (ره) الشتر
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده

شماره آگهی ۱۱۰۰۰۹۳۶۰۶۰۰۰۰۵۴
کد آریاتندر : ۰۰۰۳۲۴۱۱۰۰۰۹۳۶۰۶۰۰۰۰۵۴
انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۲۴
برگزاری : استان لرستان
 
شرح آگهی : مزایده مزایده اموال اسقاطی(آهن .درب وپنجره.سرب...)بیمارستان امام خمینی (ره) الشتر مبلغ مزایده بازدید حضوری شرکت کننده درسامانه ستاد ۰۹۱۶۸۶۱۲۵۳۶ /۰۹۱۶۶۶۳۲۶۴۱
تاریخ دریافت اسناد : ۰۰۰۰-۰۰-۰۰
تاریخ ارسال مدارک : ۱۴۰۰-۰۳-۲۷
تاریخ بازگشایی پاکات : ۰۰۰۰-۰۰-۰۰
آدرس خرید اسناد : الشتر- انتهای خیابان شهید رحیمی بیمارستان امام خمینی
آدرس ارسال مدارک :
۰۶۶-۳۲۵۲۹۳۱۵ تلفن ۰۶۶-۳۲۵۲۹۳۱۵ فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع :
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده مزایده اموال اسقاطی(آهن .درب وپنجره.سرب...)بیمارستان امام خمینی (ره) الشتر مزایده مزایده اموال اسقاطی(آهن .درب وپنجره.سرب...)بیمارستان امام خمینی (ره) الشتر
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن