مزایده مزایده اموال اسقاطی(آهن .درب وپنجره.سرب...)بیمارستان امام خمینی (ره) الشتر
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده

شماره آگهی ۱۱۰۰۰۹۳۶۰۶۰۰۰۰۴۷
کد آریاتندر : ۰۰۰۳۱۲۱۱۰۰۰۹۳۶۰۶۰۰۰۰۴۷
انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۱۲
برگزاری : استان لرستان
 
شرح آگهی : مزایده مزایده اموال اسقاطی(آهن .درب وپنجره.سرب...)بیمارستان امام خمینی (ره) الشتر مبلغ مزایده بازدید حضوری شرکت کننده درسامانه ستاد ۰۹۱۶۸۶۱۲۵۳۶ /۰۹۱۶۶۶۳۲۶۴۱
تاریخ دریافت اسناد : ۰۰۰۰-۰۰-۰۰
تاریخ ارسال مدارک : ۱۴۰۰-۰۳-۱۸
تاریخ بازگشایی پاکات : ۰۰۰۰-۰۰-۰۰
آدرس خرید اسناد : الشتر- انتهای خیابان شهید رحیمی بیمارستان امام خمینی
آدرس ارسال مدارک :
۰۶۶-۳۲۵۲۹۳۱۵ تلفن ۰۶۶-۳۲۵۲۹۳۱۵ فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع :
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده مزایده اموال اسقاطی(آهن .درب وپنجره.سرب...)بیمارستان امام خمینی (ره) الشتر مزایده مزایده اموال اسقاطی(آهن .درب وپنجره.سرب...)بیمارستان امام خمینی (ره) الشتر
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن