مزایده اجاره سه ساله مکان فیزیوتراپی درمانگاه فرهنگیان اصفهان آموزش و پرورش استان اصفهان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده آموزش و پرورش استان اصفهان

کد آریاتندر : ۹۸۱۲۱۰۱۶۰۶
انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۱۰
برگزاری : استان اصفهان
 
شرح آگهی : مزایده اجاره سه ساله مکان فیزیوتراپی درمانگاه فرهنگیان اصفهان
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۸/۱۲/۱۳ ساعت ۱۸
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۸/۱۲/۱۴ ساعت ۸ تا ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ ساعت ۱۴
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ ساعت ۸.۳۰
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : ستاد ایران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده اجاره سه ساله مکان فیزیوتراپی درمانگاه فرهنگیان اصفهان آموزش و پرورش استان اصفهانمزایده اجاره سه ساله مکان فیزیوتراپی درمانگاه فرهنگیان اصفهان آموزش و پرورش استان اصفهان
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن