مزایده اجاره یکساله زمین پینت بال اردوگاه شهید بهشتی شهر آموزش و پرورش استان اصفهان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده آموزش و پرورش استان اصفهان

کد آریاتندر : ۹۸۱۲۱۰۱۶۰۸
انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۱۰
برگزاری : استان اصفهان
 
شرح آگهی : مزایده اجاره یکساله زمین پینت بال اردوگاه شهید بهشتی شهر ابریشم
تاریخ دریافت اسناد : تا ۱۳۹۸/۱۲/۱۳ ساعت ۱۸
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۸/۱۲/۱۴ ساعت ۸ الی ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ ساعت ۱۴
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ ساعت ۹
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : ستاد ایران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده اجاره یکساله زمین پینت بال اردوگاه شهید بهشتی شهر آموزش و پرورش استان اصفهانمزایده اجاره یکساله زمین پینت بال اردوگاه شهید بهشتی شهر آموزش و پرورش استان اصفهان
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن