مزایده اجاره سالن تئاتر و بوفه مربوطه فدراسیون ورزش های ناشنوایان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده فدراسیون ورزش های ناشنوایان

کد آریاتندر : ۹۸۱۲۱۰۸۶۰
انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۱۰
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مزایده اجاره سالن تئاتر و بوفه مربوطه
تاریخ دریافت اسناد : تا ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ ساعت ۱۶/۱۵
تاریخ ارسال مدارک : تا ۱۳۹۸/۱۲/۲۱ ساعت ۱۶/۱۵
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ ساعت ۱۰
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : ستاد ایران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده اجاره سالن تئاتر و بوفه مربوطه فدراسیون ورزش های ناشنوایانمزایده اجاره سالن تئاتر و بوفه مربوطه فدراسیون ورزش های ناشنوایان
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن