مزایده فروش 3 دستگاه خودرو به صورت اسقاط (مراکز دارای اداره کل منطقه ای آموزشی انتقال خون
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده اداره کل منطقه ای آموزشی انتقال خون

کد آریاتندر : ۹۸۱۲۱۰۵۵۶
انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۱۰
برگزاری : استان سیستان و بلوچستان
 
شرح آگهی : مزایده فروش ۳ دستگاه خودرو به صورت اسقاط (مراکز دارای مجوز اسقاط ـ قیمت به کیلوگرم)
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ تا ساعت ۱۸.۵۹
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۸/۱۲/۱۴ ساعت ۸ تا ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ ساعت ۱۹
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ ساعت ۱۲
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : ستاد ایران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده فروش 3 دستگاه خودرو به صورت اسقاط (مراکز دارای اداره کل منطقه ای آموزشی انتقال خونمزایده فروش 3 دستگاه خودرو به صورت اسقاط (مراکز دارای اداره کل منطقه ای آموزشی انتقال خون
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن