مزایده واگذاری سالن شهدای دانش آموز تحت عنوان اجاره
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده واگذاری سالن...

کد آریاتندر : ۹۸۱۱۲۴۱۰۰۵
انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۲۴
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مزایده واگذاری سالن...
--array(9) { [0]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [1]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [2]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [3]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [4]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [5]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [6]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [7]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [8]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" }
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ ساعت ۸
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ ساعت ۱۰ تا ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ ساعت ۱۸
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ ساعت ۱۰
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده واگذاری سالن شهدای دانش آموز تحت عنوان اجاره مزایده واگذاری سالن شهدای دانش آموز تحت عنوان اجاره
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن