مزایده واگذاری غرفه ملزومات ضروری شخص بیمار
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده واگذاری غرفه ملزومات

کد آریاتندر : ۹۸۱۱۲۴۱۶۱۲
انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۲۴
برگزاری : استان کرمان
 
شرح آگهی : مزایده واگذاری غرفه ملزومات
--array(9) { [0]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [1]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [2]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [3]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [4]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [5]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [6]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [7]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [8]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" }
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ ساعت ۱۳
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۸/۱۲/۰۴ ساعت ۸
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده واگذاری غرفه ملزومات ضروری شخص بیمار مزایده واگذاری غرفه ملزومات ضروری شخص بیمار
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن