مزایده واگذاری خدمات داروخانه به صورت اجاره بهای ماهیانه
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده واگذاری خدمات داروخانه

کد آریاتندر : ۹۸۱۱۲۴۱۰۰۶
انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۲۴
برگزاری : استان اصفهان
 
شرح آگهی : مزایده واگذاری خدمات داروخانه
--array(9) { [0]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [1]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [2]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [3]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [4]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [5]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [6]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [7]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [8]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" }
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ ساعت ۱۳
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۸/۱۲/۰۴ ساعت ۹
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ ساعت ۱۰
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده واگذاری خدمات داروخانه به صورت اجاره بهای ماهیانه مزایده واگذاری خدمات داروخانه به صورت اجاره بهای ماهیانه
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن