مزایده سرمایه گذاری برای محوطه سازی و اجاره 10 دستگاه
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده سرمایه گذاری..

کد آریاتندر : ۹۸۱۱۲۴۱۶۱۳
انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۲۴
برگزاری : استان اصفهان
 
شرح آگهی : مزایده سرمایه گذاری..
--array(9) { [0]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [1]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [2]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [3]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [4]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [5]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [6]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [7]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [8]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" }
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۸/۱۲/۰۴ ساعت ۸.۴۵
تاریخ ارسال مدارک : تا ساعت ۹.۴۵ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۰۴
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۸/۱۲/۰۴ ساعت ۱۰
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده سرمایه گذاری برای محوطه سازی و اجاره 10 دستگاه مزایده سرمایه گذاری برای محوطه سازی و اجاره 10 دستگاه
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن