مزایده واگذاری سوله جنب cng شهرداری آوج
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده واگذاری سوله

کد آریاتندر : ۹۸۱۱۲۴۱۰۰۷
انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۲۴
برگزاری : استان قزوین
 
شرح آگهی : مزایده واگذاری سوله
--array(9) { [0]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [1]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [2]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [3]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [4]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [5]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [6]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [7]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [8]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" }
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۸/۱۲/۰۴ ساعت ۱۴
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۸/۱۱/۲۴ ساعت ۷.۴۵ تا ۱۳۹۸/۱۲/۰۴ ساعت ۱۴.۳۰
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ ساعت ۱۱
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده واگذاری سوله جنب cng شهرداری آوج مزایده واگذاری سوله جنب cng شهرداری آوج
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن